Historia

1926

Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnie

Jej założycielem był znakomity działacz Władysław Garwoliński, a współtwórcami Czesław Rutkowski, Antoni Romanowski, Bolesław Kozłowski, Józef Krawczyński i Józef Gutkowski. Na początku działalności jednostka liczyła około 15 członków. Brak sprzętu pożarniczego stawiał przed nimi trudne zadanie. Do akcji jeżdżono konno.

1930

Powstaje orkiestra strażacka, która działała do II wojny światowej. W latach 30 pobudowano własnymi siłami pierwszą remizę strażacką. Do użytku oddano ją w 1936 roku. Był to podpiwniczony, drewniany budynek, składający się z jednego pomieszczenia, w którym znajdowała się scena. Strażnica stała się miejscem częstych zbiórek a tym samym przyczyniła się do zwiększenia liczby ochotników. Władysław Garwoliński założył orkiestrę, która reprezentowała OSP Szczytno podczas uroczystości gminnych. OSP Szczytno działała także podczas okupacji.

194x

W latach 40 OSP otrzymała nową pompę.

1959

W tym roku podpalono 3 gospodarstwa na Wrońskach. Obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale strażacy, zapamiętali to zdarzenie jako największą akcję, w której brali udział.

1967

Własnymi siłami wybudowano nową murowaną remizę, która w następnych latach była sukcesywnie przebudowywana.

Z inicjatywy Zarządu OSP Szczytno i przy poparciu Zarządu Gminnego w lutym 1975 roku wznowiła działalność orkiestra dęta. Inicjatorem odbudowy orkiestry był Naczelnik Roman Domański, Gospodarz Roman Zieliński i Prezes Stanisław Gutkowski. Orkiestra liczyła około 26 członków i była to w tamtym okresie jedyna orkiestra strażacka w powiecie. Pierwsze instrumenty przekazała orkiestra z Sochocina, a kolejne dokupywano ze środków własnych i z pieniędzy otrzymywanych z Urzędu Gminy.

Orkiestra grała na uroczystościach gminnych i powiatowych a także na weselach i pogrzebach.

Informacje dotyczące OSP Szczytno od momentu jej powstania aż do roku 1976 są bardzo pobieżne i niedokładne, ponieważ pochodzą głównie ze wspomnień zasłużonego druha Bonifacego Gilewskiego.

Notatki na temat działalności straży od roku 1976 są już bardziej szczegółowe, ponieważ wykorzystano tu protokoły z posiedzeń Zarządu oraz kronikę gminnego Zarządu OSP.

1976

23 maja 1976 roku zmarł nagle Naczelnik OSP Szczytno druh Roman Domański. W zmarłym pożarnictwo gminy straciło oddanego, aktywnego działacza. W pogrzebie uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy z pocztami sztandarowymi i orkiestrą ze Szczytna.

We wrześniu 1976 obchodzono 50-lecie istnienia jednostki. Na uroczystość przybyły jednostki OSP z terenu gminy, zaproszona delegacja OSP z rejonu Płońsk, delegacje z wielu zakładów pracy a także mieszkańcy Szczytna i okolicznych sołectw. Uroczystość prowadził druh Ludwik Kownacki. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie sztandaru. Obchody 50-lecia straży zakończyły się zabawą taneczną i spotkaniem zasłużonych działaczy pożarnictwa z władzami.

W ramach społecznego frontu zapobiegania pożarom przeprowadzano wspólne zebrania z organizacjami działającymi na terenie sołectwa Szczytno.

1977

W roku 1977 roku liczba członków czynnych wynosiła 20 osób. Strażacy prowadzili działalność prewencyjną na terenie Szczytna i okolicznych sołectw. W szkołach i zakładach pracy wygłaszano pogadanki o tematyce przeciwpożarowej.

1978

W roku 1978 OSP Szczytno liczyła 22 członków czynnych i 2 członków honorowych. Środkami łączności były wówczas 1 syrena ręczna i 1 syrena elektryczna. Jednostka posiadała 18 kompletów odzieży ochronnej i 24 komplety umundurowania wyjściowego.

1979

W roku 1979 jednostka liczyła 24 członków czynnych i 3 wpierających. OSP otrzymała nową pompę M-800.

1984

W 1984 roku w OSP Szczytno zorganizowano dziewczęcą i chłopięcą drużynę młodzieżową. MDP liczyła 18 członków.

1985

Liczba członków czynnych wynosiła 24 osoby, wspierających 2 osoby a drużyna młodzieżowa - 18 osób.

OSP otrzymała nowy samochód bojowy marki Żuk . Jednostka brała udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 8 razy na własnym terenie i 3 razy na obszarze pomocy wzajemnej. Ponadto 5 razy brała również w wypompowywaniu wody z budynków. OSP Szczytno miała swój udział w rozpowszechnianiu kultury na terenie Szczytna i okolic. Od 1986 roku zaczęła udostępniać strażnicę do projekcji filmów, gier i zabaw.

1987

W roku 1987 w eliminacjach wojewódzkich orkiestra OSP Szczytno zajęła III miejsce.

1990

W roku 1990 w dzień św. Floriana patrona straży, do Szczytna przybyły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Uroczyste obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się przemarszem z pocztami sztandarowymi i orkiestrą spod strażnicy do Kaplicy w Szczytnie. Ksiądz Proboszcz z parafii Krysk w asyście księdza z parafii Wrona odprawił Mszę Św. w intencji strażaków. Po nabożeństwie powrócono do strażnicy, w której druhowie przywitani zostali występami uczniów SP w Szczytnie, pod kierunkiem Pani Barbary Szpigel i Marii Łazarskiej. Na zakończenie wręczono zasłużonym druhom odznaczenia.

2000

W 2000 roku Straż otrzymała samochód marki LUBLIN

2001

W 2001 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Załuskach przekazał OSP Szczytno pozyskany samochód ciężarowy marki STAR 200 - rok produkcji samochodu - 1987, który przebudowano na samochód pożarniczy wykonując zabudowę nadwozia pożarniczego.

2007

W roku 2007 Gmina Załuski przekazała na potrzeby OSP Szczytno wóz strażacki zawierający pompę pływająca NIAGARA, drabinę, gaśnicę proszkową orz zestaw do ratownictwa medycznego. Przeprowadzono remont strażnicy, wyremontowano 2 sale, łazienki oraz wyposażono świetlicę. W ramach prac społecznych wykonano kraty oraz uporządkowano teren wokół budynku

2008

W 2008 roku powstało w budynku OSP Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

2009

Wykonano generalny remont garaży (wymiana drzwi, instalacji elektrycznej, malowanie wewnątrz, nowa elewacja) zainstalowano system alarmowy w całym budynku i oddano do użytku 2 nowe pomieszczenia oraz łazienkę.