Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe

Centrum czynne jest

od wtorku do piątku
w godzinach 1400-2000
w soboty i niedziele
w godzinach 1200-2000

Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 6 osób (w tym jedno stanowisko przenośne z projektorem multimedialnym) oraz szerokopasmowe łącze internetowe.

Najważniejsze zadania centrów

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, a w tym:

  • udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia; zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym
  • udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet
  • wspomaganie beneficjentów w przystępowaniu do egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności
  • organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń na żywo z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów
  • okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum.

Dodatkowo na potrzeby Centrów zostanie udostępnione 2700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowych zawodów.

Przyjęta technika uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.